Szukaj
  • Rachela Nowak

Seksualne nadużycie i gwałtCzy wiesz, że w Stanach Zjednoczonych co 45 sekund gwałcona jest kobieta? Przed ukończeniem 18 roku życia jedna na trzy dziewczynki i jeden na sześciu chłopców doświadczyła molestowania seksualnego. Statystyki mówią o tym, że w ciągu całego swego życia jedna na dwie kobiety padnie ofiarą gwałtu. Akty seksualnej przemocy mają miejsce wokół nas, a statystka jest trudna do przyjęcia. Dziewczyny i chłopcy doznają głębokich zranień ciała, jak i osobowości, które wywierają wpływ na całe ich życie. Czy dziecko zapomina? Nie!


Nastoletnie dziewczyny stanowią największą grupę ryzyka, jeśli chodzi o przemoc seksualną. Co ciekawe okazuje się, że prawdopodobieństwo, że gwałciciel będzie osobą, którą zna jest cztery razy większe, niż, że będzie to ktoś obcy. Osoby, które dotknęła przemoc seksualna w dużo większym stopniu mają problem z depresją, nadużywaniem środków odurzających, samookaleczaniem, skłonnościami samobójczymi, kłopotami w szkole, konfilktami z autorytetem, wczesnym rozpoczynaniem życia seksualnego i z łaknieniem niż osoby nie molestowane.


Możemy wyróżnić 3 fazy traumy gwałtu.


Faza I - Faza ostra Zaczyna się natychmiast po zdarzeniu i trwa do 6 tygodni

Reakcje fizyczne: dezorganizacja, kłopoty ze snem, zaburzenia łaknienia, próby samobójcze, samookaleczenia się.

Reakcje emocjonalne: Szok, niedowierzanie, lęk, głębokie, sprzeczne emocje, gniew, chęć zemsty, żal, uczucie zdrady, obrzydzenia, goryczy .

Faza II- Faza reorganizacji

Trwa od 6 tygodni do 6 miesięcy Przystosowanie się od normalnego życia. Zmiana przyjaciół, numeru telefonu, potrzeba i pragnienie rozmawiania o doświadczeniu, zadawanie pytań kim jestem, kłopoty ze zdrowiem, lęk przed samotnością, zmiany nastroju

Faza III – Faza rozwiązania Zaczyna się około szóstego miesiąca i może trwać bezterminowo. Integracja – osoba integruje złe doświadczenie ze swoim życiem, Rozwiązanie – osoba rozwiązuje traumatyczne zdarzenie i skutki.

Co zrobić jeśli bliską Ci osobę zgwałcono?


1. Zabierz ją w bezpieczne miejsce,

tam , gdzie będzie mogła w dogodnych warunkach opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Pamiętaj, że osoba, zaraz po zdarzeniu może nie być w stanie opowiedzieć o tym co się wydarzyło.

2. Zabierz osobę do ginekologa lub lekarza rodzinnego, by dokonać obdukcji. Pomoc lekarska jest najpilniejszą potrzebą po gwałcie, wesprzyj osobę, by było uczciwa w chwili zbierania wywiadu przez lekarza.

3. Zachęć osobę do sięgania po pomoc. Zachęć i wskaż osobę, do której ofiara powinna się udać, by wyjść z seksualnej traumy, otrzymanie kompetentnej pomocy jest kluczem, by do końca życia nie być jedynie ofiarą swojego doświadczenia.

4. Wykorzystaj pomocne źródła. Takie jak Internet, poradniki, telefony zaufania dla ofiar gwałtu.

5. Zapewnij bezwarunkową miłość, wsparcie i wyrozumiałość. Odciągaj poczucie winy od osoby, która zostało zgwałcona.

6. Bądź cierpliwy i pełen dobroci. Proces powrotu do zdrowia, po tak trudnym doświadczeniu wymaga czasu i ciężkiej pracy. Pamiętaj u każdego wygląda to inaczej. Osoba toczy walkę o odzyskanie szacunku dla samej siebie, poczucia własnej wartości, pewności siebie, i samokontroli. Najważniejsze nie jest szybkie osiągniecie zdrowia, najważniejsze jest by rozpocząć proces.


Warto pamiętać, że Polski kodeks karny traktuje gwałt, jako przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajowości.


Art. 197 kk.:

§ 1 " Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. "

§ 2 " Jeśli sprawca w sposób określony w § 1, doprowadzi inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. "


Rachela
115 wyświetlenia

KONTAKT

mgr Rachela Nowak

tel. +48 517 265 047 

email poradniaintimea@gmail.com

 

ul. Staroprzygodzka 48 

Ostrów Wielkopolski

ul. Dobrzecka 16a

Kalisz

 

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon