Konsultacja dla dzieci i młodzieży:

Podczas konsultacji staram się wypracować z rodzicami rozwiązanie, które jest dopasowane do temperamentu, osobowości i przyzwyczajeń dziecka. 

 

Możesz liczyć na: 

– specjalistyczną obserwację i ocenę rozwoju dziecka,
– ocenę gotowości przedszkolnej,
– diagnozę problemów wychowawczych wraz ze wskazówkami do dalszej pracy,
– pomoc w trudnościach w przedszkolu (lęk separacyjny, trudności adaptacyjne, mutyzm wybiórczy, agresja),
– pracę z problemami rodzinnymi (zaburzenia więzi, trudności komunikacyjne)

- terapię indywidualna: lęk, depresja, chroniczny stres, traumy, tiki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, poczucie własnej wartości, relacje z innymi, samoocena, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno- buntownicze, mutyzm selektywny, nieśmiałość, problemy społeczne, motywacja do nauki, niska samoocena, problemy adaptacyjne, sytuacja rozwodu rodziców, nieradzenie sobie ze złością i agresją, zaburzenia odżywiania, zaburzenia emocjonalne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

KONTAKT

mgr Rachela Nowak

tel. +48 517 265 047 

email poradniaintimea@gmail.com

 

ul. Staroprzygodzka 48 

Ostrów Wielkopolski

ul. Dobrzecka 16a

Kalisz

 

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon